Czas na składki 2019!

Mamy nowy rok, czas na składki harcerskie i instruktorskie za 2019 rok. Przypominamy, że składki można wpłacać już w styczniu 😉
Członkowie gromad i drużyn mogą wpłacać składki u swoich drużynowych, w hufcu lub też przelewem. Instruktorzy wpłacają indywidualnie w hufcu lub na konto hufca. Składki prosimy wpłacać
miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Czytaj więcej o Czas na składki 2019!