Café Po-lesie: Współodpowiedzialność za hufiec

W imieniu Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Łódź-Polesie RADA PUCHACZY zapraszamy Was na co miesięczne spotkania dla instruktorów. Od jakiegoś czasu rozmawiamy o wychowaniu gospodarczym, o dbaniu o hufiec, o poszanowaniu mienia wspólnego, o sprzątaniu po sobie. Wiemy, że mamy z tym problem jako wspólnota, że nie umiemy jako instruktorzy wychowywać kolejnych pokoleń harcerzy jako świadomych współodpowiedzialności. My jako instruktorzy też nie zawsze mamy taką postawę, myślimy wąsko o tym co nam bliskie, nie potrafiąc spojrzeć szerzej i dalej niż tylko to co tu i teraz.Na najbliższym spotkaniu będziecie mieli możliwość porozmawiać właśnie o współodpowiedzialności za hufiec.

Czytaj więcej o Café Po-lesie: Współodpowiedzialność za hufiec