Szkolenie z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania narkotykom

Zapraszamy instruktorów (wiek 21+) do udziału w szkoleniu z zakresu narkotyków (rozpoznawanie substancji, rozpoznawanie użycia, przeciwdziałanie itp.).
Szkolenie odbędzie się przy współpracy z Wydziałem Prewencji KMP w Łodzi.
Data: 29 kwietnia 2019, godz. 17:30
Miejsce: Siedziba Hufca Łódź-Polesie

Post Author: PiotrWojtaszek