Szef bazy poszukiwany

Komenda Hufca Łódź-Polesie poszukuje kandydatów na funkcję Szefa stanicy obozowej w Tucznie.

Miejsce pracy: Tuczno, woj. zachodniopomorskie
Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Osoba na tej funkcji będzie odpowiedzialna za:
•    Reprezentowanie interesów Komendy Hufca Łódź-Polesie w zakresie funkcjonowania, wykorzystania i realizacji zleconych celów na terenie działania Ośrodka,
•    koordynowanie prac związanych z realizacją nadzoru nad funkcjonowaniem Ośrodka,
•    budowanie struktur organizacyjnych w Ośrodku (rekrutacja pracowników) oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków pracowniczych przez zatrudnionych pracowników,
•    opracowanie strategii zapewniającej rozwój Ośrodka
•    zapewnienie wzrostu rentowności Ośrodka
•    nadzór nad:
–    prawidłowym wykorzystaniem bazy materialnej Ośrodka,
–    realizacją procesu modernizacji Ośrodka w zakresie posiadanych środków materialnych i kompetencji,
–   prawidłowym przebiegiem wypoczynku grup zorganizowanych w zakresie wykorzystania bazy Ośrodka.

Wymagania niezbędne/konieczne:
•    wykształcenie minimum średnie,
•    doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
•    znajomość przepisów prawa, w tym ustaw i rozporządzeń dotyczących organizacji wypoczynku, rekreacji i turystyki, bezpieczeństwa i higieny pracy w ośrodkach wypoczynkowych,
•    rozwinięte umiejętności menadżerskie, sprzedażowe i organizacyjne,
•    łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji.

Wymagania dodatkowe:
•     udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu i organizacji wypoczynku letniego i zimowego,
•    znajomość zasad rozliczania i procedur księgowych obowiązujących w ZHP,
•    staż pracy na stanowisku pedagogicznym,
•    posiadanie uprawnień kierownika wypoczynku, ukończenie kursu dotyczącego HACCAP,
•    prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
•    ambitną, interesującą pracę,
•    dużą samodzielność działania,
•    wsparcie grona instruktorskiego przy budowaniu zespołu kadrowego ośrodka
•    wsparcie przy prowadzeniu rekrutacji, kontaktach w terenie
Osoby zainteresowane powyższą funkcją zapraszamy do przesłania aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres lodzpolesie@zhp.pl lub na adres Hufiec Łódź-Polesie ZHP, Łódź 90-569, ul. Pogonowskiego 83.

Prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)".Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 608 406 950

Termin składania ofert: 10 lutego 2012 roku (decyduje data wpływu do Komendy Hufca Łódź-Polesie).

hm. Rafał Rytel
członek Komendy Hufca Łódź-Polesie

Post Author: Magdalena Suchan