Święto Hufca- last minute

Już tylko dwa dni zostały do końca zgłoszeń!. Święto Hufca obchodzimy raz w roku, warto więc wziąć w nim udział. Czym prędzej druhu drużynowy, druhno drużynowa zgłoś swoją drużynę, gromadę!!
Czekamy na wasze zgłoszenia, zarówno na Święto jak i Harctalent (ilość uczestników) do 30.03 na adres: joannab.bryl@gmail.com.

Termin: 5-6.04
Koszt: 18,00zł (wszystkie wpłaty należy dokonywać ostatecznie do 31 marca) + we własnym zakresie bilet całodobowy oraz prowiant na kolację i śniadanie.
Nocleg: ZSP nr 19- (harcerki i zuchy), SP 152 (harcerze, harcerze starsi i wędrownicy)

Niezmiennie wszyscy spotykamy się o 9.00 w ZSP 19 i wszyscy zostawiają tam swoje rzeczy.

Przypominamy również o konieczności zatwierdzenia karty biwaku u komendantki hufca. 

phm. Monika Suchan
Szef Grupy Programowej

Post Author: hm. Tomasz Jachimek