Sobotnie dyskusje

 
Przedstawiamy tematy sobotnich rozmów o problemach:
 
Hufiec Radomsko 
Czy harcerstwo może być atrakcyjne?
(duża konkurencja alternatywnych form spędzania wolnego czasu i zajęć pozalekcyjnych)
 
Hufiec Poznań „Siódemka”
Wyjdź w świat i znajdź wędrowników
(mała liczba drużyn wędrowniczych, słaba liczebność tych istniejących, kiepski program)
 
Hufiec Łódź-Polesie
Służba – przykry obowiązek czy istota harcerstwa
(niechęć do pełnienia służby, nieumiejętność wykorzystania służby jako elementu i filaru programu)
 

Post Author: hm. Tomasz Jachimek