Skrócony dyżur księgowości hufca w dn. 19.04.2018

Druhny i druhowie,

informujemy, że w czwartek 19 kwietnia druhna Weronika obecna będzie w hufcu wyjątkowo w godzinach 15-18. Wtedy też będzie można dokonywać wpłat oraz pobierać i rozliczać zaliczki.

Jeśli ktoś nie może się pojawić w tych godzinach, a potrzebuje wziąć z hufca zaliczkę, proszę by zgłosił się wcześniej do dh. Weroniki (biuro.lodzpolesie@zhp.net.pl; 509 447 703) i uprzedził, że przyjdzie po 18. Wtedy zaliczkę wyda dh. Magda Dąbkowska obecna w hufcu od 18 do 20. Bez uprzedzenia nie będzie możliwości pobrania zaliczki.

Sytuacja ta będzie się powtarzała w każdy trzeci czwartek miesiąca, o czym będziemy przypominać.

Post Author: hm. Tomasz Jachimek