Rozkaz L. 12/2019 dostępny w Plikowni

Zamieszczamy najnowszy rozkaz komendanta hufca, zawierający m.in. aktualizacje listy osób z czynnym prawem wyborczym na Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca. Zapraszamy do zapoznania się także z pozostałymi punktami tego rozkazu.

POBIERZ PLIK
WERSJA MOBILNA

phm. Michał Wacławski
komendant hufca

Post Author: michal.waclawski