Posiedzenie KSW

Najbliższe posiedzenie Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca Łódź-Polesie odbędzie się 16 czerwca 2015 roku.
Podsumowania/programy prób proszę przesyłać na adres: katarzyna.kurowska@zhp.net.pl do 6 czerwca.
 
hm. Katarzyna Kurowska
szefowa KSW

Post Author: hm. Tomasz Jachimek