Polesie na służbie podczas Marszu dla Życia i Rodziny

W niedzielę 31 maja 2015 r. po ulicach Łodzi przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Uczestnicy manifestowali przywiązanie do tradycyjnych wartości jakimi jest rodzina i poszanowanie życia. Marsz rozpoczął się przed kościołem oo. Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60 a zakończył się przed Halą Sportową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Skorupki, gdzie odbył się Miejski Piknik Rodziny. Uczestnikami wydarzenia były całe rodziny, stowarzyszenia mające na celu opiekę nad dziećmi i rodzinami oraz władze miasta. Podobne marsze odbyły się w tym samym dniu w 140 miastach naszego kraju.


dh. Martyna i Dh. Piotr podczas zbierania datków. Fot. Grzegorz Gałasiński

W tym roku harcerze Chorągwi Łódzkiej ZHP, Okręgu Łódzkiego ZHR i Hufca SHK-Z wspólnie pełnili służbę przy Marszu. Nie zabrakło w tym gronie również harcerzy Naszego Hufca. Zadaniem harcerzy było zbieranie datków na wsparcie Hospicjum Perinatalnego Gajusz, rozdawanie chorągiewek i wiatraczków z logiem imprezy oraz prowadzenie zabaw podczas Pikniku Miejskiego. 

Muzyka orkiestry dętej, kolorowe balony i transparenty wywoływały w przechodniach pozytywy odbiór, a i wśród maszerujących nie zabrało radosnego nastroju. Problem rodziny w obecnej rzeczywistości wyznacza kierunek działania wychowawczego Związku Harcerstwa Polskiego, wobec kryzysu tradycyjnego modelu rodziny, można powiedzieć, że ruch harcerski w wielu przypadkach staje wobec konieczności wspierania rodziny, a niekiedy zastąpienia jej. ZHP uwzględnia wychowanie prorodzinne w regulaminie stopni i sprawności, w programie harcerskim uwzględniono formy mające na celu pogłębienie tożsamości płciowej oraz przygotowawcze do roli ojca i matki.

pion. Martyna Rulka
przyboczna GZ Retkińskie Iskierki

Post Author: Magdalena Suchan