“Polescy Roznosiciele Światła”

Kochani!

Jak co roku nasz hufiec będzie roznosił Światło w Łodzi. Proszę przesłać listę miejsc do których chcecie (z tej listy minimum 3, w tym ew. 1 miejsce spoza, jeśli takie macie) iść.

„Rezerwacje” należy słać na adres: magdalena.suchan@zhp.net.pl. Absolutnie ostatecznym terminem zgłoszeń jest 13 grudnia. Pamiętajcie, że w przypisywaniu miejsc ważna jest kolejność zgłoszeń. Niezarezerwowane miejsca zostaną automatycznie przydzielone środowiskom, które się nie zgłosiły.

IPN (SH Arsenał)
Pałac Młodzieży (SH. Cichociemni)
PAN (SH im. R. Traugutta)
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Osób Niepełnosprawnych (SH Arsenał)
Radio Łódź (SH Żywioły)
Radio Złote Przeboje (SDW im. L. Teligi)
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego (SH. Cichociemni)
Rektor Uniwersytetu Medycznego (SH im. R. Traugutta)
Straż Miejska (SH Agrikola)
Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA (SH Żywioły)
UMŁ Delegatura Łódź Polesie (SDW im. L. Teligi)
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (SH Agrikola)
Wojewódzki Urząd Pracy (33 ŁDH, Szczep Młodych Orląt)
Wydział Edukacji UMŁ (2 ŁDH, Szczep Młodych Orląt)
Wydział Spraw Obywatelskich UMŁ (SH Dywizjon 303)
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ (SH Dywizjon 303)

inne:

Parafia NSJ przy ul. Retkińskiej (SH. Cichociemni)

Parafia Chrystusa Króla przy ul. Bandurskiego (SH Dywizjon 303)

 

Do zadań środowiska, które będzie zanosić Światło należy:

– pobranie Światła z Chorągwi/katedry,
– pobranie kartki świątecznej z hufca,
– umówienie się na wizytę w instytucji,
– zadbanie o dokumentację fotograficzną wizyty,
– 3 zdania sprawozdania z wizyty.

Zachęcam do przygotowania się do tej wyjątkowej służby pracując programowo,  wpisać wizyty w działania około świąteczne środowisk.

hm. Magdalena Suchan
szef ZPI

Post Author: Magdalena Suchan