Podsumowanie: Dzień Myśli Braterskiej 2017

22 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzą święto przyjaźni — Dzień Myśli Braterskiej. Ma on przypominać o podstawowym założeniu ruchu skautowego, jakim jest braterstwo wszystkich skautów świata. 17 lutego br. spotkaliśmy się w siedzibie Komendy Hufca w międzypokoleniowym gronie, by na nowo odkryć czym jest braterstwo i wspólnie świętować zbliżający się Dzień Myśli Braterskiej.

Na spotkaniu pojawili się przyboczni, drużynowi, instruktorzy, seniorzy oraz przyjaciele naszej Poleskiej Rodziny. Wspólnie odkrywaliśmy czym jest dla nas braterstwo oraz jakie ma znaczenie w ruchu skautowym. Postać Małego Powstańca przeniosła nas do lat minionych w dziejach naszego ruchu, by pod koniec spotkania zainspirować do napisania listów do kolejnych pokoleń harcerzy. W listach uczestnicy próbowali zdefiniować braterstwo i przekazać wskazówki, jak te braterstwo pogłębiać. Nie zbrakło wspólnego śpiewogrania, wspomnień oraz podziękowań za stałą gotowość do służby harcerskiej.

Spotkanie stało się niezwykłym forum wymiany doświadczeń, chwilą wyrwania z codziennego życia, by na moment zastanowić się nad najważniejszymi ideałami, które chcemy wcielać nie tylko w pracy harcerskiej ale również w swoim życiu.

Zdjęcia ze spotkania dostępne w naszej hufcowej galerii. 

Na ten szczególny dzień, Dzień Myśli Braterskiej, chcemy życzyć wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom i naszym przyjaciołom pogody ducha oraz wspaniałych wspomnień przeżytych podczas harcerskiej przygody. Czuwaj!

phm. Piotr Dziewulski
członek Grupy Programowej

Post Author: Hufiec