O Retmanacie

Witamy na stronach Retmanatu Hufca ZHP Łódź Polesie – namiestnictwa specjalnościowego, wspierającego działania harcerzy – pasjonatów aktywności wodnej.

Żeglarstwo jest jedną z ciekawszych form aktywnej rekreacji, pasją, którą warto przekazać dzieciom i młodzieży. Sporty wodne są szkołą charakteru oraz sposobem poszerzania życiowych horyzontów. Wszechstronnie rozwijają osobowość młodzieży, syntetyzują wiedzę z wielu dziedzin, równolegle podnosząc sprawność fizyczną i poziom umiejętności. Są sposobem poznania świata i nawiązywania kontaktów poza własnym krajem, pozwalają urzeczywistniać marzenia i fantazje miłośników aktywnego trybu życia i prawdziwej przygody.

Z tych właśnie przyczyn żeglarstwo, pojmowane jako specyficzna forma spędzania czasu przez młodych ludzi, jest znakomitym narzędziem dydaktyczno-wychowawczym.

Nasze drużyny mają od 10 do 30 harcerzy – są to zarówno jednostki działające samodzielnie, jak i w szczepach z drużynami innych specjalności (i bez specjalności). Z tej racji to szczepy są głównym zapleczem kadry programowej i wychowawczej dla drużyn, retmanat natomiast skupia sterników i instruktorów specjalnościowych.

Zajmujemy się koordynacją pracy podlegających nam środowisk harcerskich, kształceniem i rozwojem ich kadry, specjalnościowymi szkoleniami żeglarskimi na różnym poziomie oraz zapewnieniem właściwej organizacji obozów i rejsów letnich.

Możliwość równoległego wsparcia codziennych działań drużyny „dorosłymi z dwóch źródeł” (wychowankami danego środowiska oraz kadrą fachowców zgromadzoną w hufcowym namiestnictwie) jest gwarancją swobody w doborze kadry na biwaki, rajdy, obozy i rejsy.

Post Author: sy2birak