“Inspirujące Czwartki – Ramię w ramię”

Druhny i Druhowie,

Przed Nami kolejny Inspirujący Czwartek. Uczestnicząc w nim zyskasz nową wiedzę i umiejętności dotyczących świata harcerskiego. Gościem specjalnym będzie Druh Sebastian Grochala (Naczelnik ZHR).

W czasie warsztatów poruszy kwestie dotyczące różnic, a przede wszystkim PODOBIEŃSTW pomiędzy ZHP i ZHR. Postara się także wyjaśnić Nam nurtujące Nas pytania, relacje pomiędzy Naszymi organizacjami.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2014 roku w godz. 18:00-20:00 w budynku Hufca Łódź Polesie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail: joannab.bryl@gmail.com do dnia 25.02.2014r.

phm. Monika Suchan
Szef Grupy Programowe

Post Author: hm. Tomasz Jachimek