Hm. Leszek Abrahamowicz odszedł na wieczną wartę

W dniu dzisiejszym odszedł na wieczną wartę hm. Leszek Abrahamowicz – komendant Hufca ZHP Łódź-Polesie w latach 1984-1988.
Był to Wielki Człowiek i Wspaniały Wychowawca. Dla wielu z nas Autorytet i zasłużony instruktor dla poleskiego harcerstwa.
Druh Leszek był nie tylko komendantem naszego hufca, ale również wieloletnim instruktorem działającym na wielu szczeblach organizacji. Jest to ogromna strata dla nas i naszego środowiska.
Druhu, zrobimy co w naszej mocy, żeby pamięć o Tobie nigdy nie zgasła i została przekazana kolejnym pokoleniom.

<Rozkaz specjalny komendanta hufca>

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę, 20 marca 2021 r. o godz. 11:00 w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Głownie (Łowicka 7/11). Po nabożeństwie nastąpi przejście na cmentarz.


Leszek Abrahamowicz (1944-2021)

Ur. 14.09.1944 r. w Świlczy (woj. rzeszowskie), zm. 16.03.2021 r.

Studia: Wydział Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr pedagog.

Harcmistrz (1966), Snycerz-amator.

 

Służba harcerska: 

Chorągiew Zachodniopomorska Harcerstwa, Hufiec Harcerstwa Stargard Szczeciński –  1957 – ? członek drużyny/zastępowy w druzynie harcerskiej przy SP w Stargardzie Szczecińskim, drużynowy, namiestnik zuchowy komendy hufca.

GK ZHP: 1974-1982 instruktor programowy w Centralnej Szkole Instruktorów Zuchowych ZHP w Oleśnicy, 1982-90 zastępca dyrektora CSIZ ZHP im. Janusza Korczaka w Oleśnicy, 1982 – ? członek KSI przy GK ZHP.

1975-80 instruktor w Sztabie Harcerskiej Operacji „Bieszczady–40”, szef Zespołu Instruktażowo-Metodycznego, 1978 szef Zespołu Propagandy Wizualnej Sztabu, 1982 zastępca ds. organizacyjnych komendanta CAS-82.

Chorągiew Łódzka ZHP: – kierownik Wydziału Kształcenia KCh, komendant Hufca Łódź-Polesie (11.1984-11.1988), członek Rady Hufca (11.1984-11.1988), członek Rady Chorągwi Łódzkiej (1985-1989), jej prezydium i Komendy Chorągwi.

 

Praca zawodowa: 1989-? wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Publikacje: „Zdobnictwo obozowe”, Oleśnica 1978.

 

Wyróżnienia:

Wyróżnienie Honorowe w konkursie Harcerskiej Nagrody Myśli Twórczej (1982);

Honorowa Odznaka Hufca Łódź-Polesie (1989).

 

Post Author: Michalina Andrzejczyk