HAL i szkolenia

 Realizując swoje działania dużą wagę przykładamy do organizacji i koordynacji Harcerskiej Akcji Letniej oraz szkoleń specjalnościowych. Wspierając drużyny w tych sferach staramy się zapewnić im sprzęt wodny, odpowiednio wyszkoloną kadrę obozową, a w razie indywidualnych potrzeb pomóc w przeprowadzeniu rejsu (w tym również morskich rejsów stażowych), czy obozów szkoleniowych.
 

Harcerski Klub Wodny DAL

Retmanat od wielu lat prowadzi działalność szkoleniową, opartą na własnej kadrze instruktorskiej. Struktura Retmanatu jest opisana i zarejestrowana jako Harcerski Klub Wodny „DAL” w Łódzkim Okręgowym Związku Żeglarskim. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie samodzielnie zarejestrować komisję egzaminacyjną na stopnie żeglarskie, a instruktorzy wodni naszego hufca posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz żeglarskich.

Z ramienia HKW w latach 2000-2002 członkiem zarządu ŁOZŻ była pwd. Karina Jakubowska, natomiast od 2004 roku członkiem zarządu ŁOZŻ jest pwd. Tomasz Kosiewicz, a delegatem na krajowy Sejmik PZŻ jest phm. Wiktor Wróblewski.

 

Harcerska Akcja Letnia

Stacjonarne Obozy Szkoleniowe
Hufiec nad jeziorem na jednym z atrakcyjniejszych szlaków żeglugowych posiada własną obozową bazę żeglarską – Harcerską Stanicę Żeglarską WENECJA. Przed sezonem Retmanat organizuje w bazie biwak lub tygodniowy obóz taklowniczo-szkutniczy. Drużyny w nim uczestniczące mogą korzystać ze sprzętu na preferencyjnych warunkach. Formalnym właścicielem sprzętu jest komenda hufca, jednak jego wykorzystanie jest planowane i uzgadniane z Retmanatem tak, aby możliwie najlepiej wykonać program wodniacki hufca. Dzięki temu Retmanat możne prowadzić długoterminowe planowanie gospodarki sprzętem żeglarskim i odpowiadać za realizacje rejsów oraz szkoleń.

W bazie hufca drużyny mogą organizować względnie tanie obozy. Z drugiej strony drużyny są na tyle niezależne i samodzielne, że jeśli wynegocjują lepszą ofertę mogą jechać na obóz w inne miejsce lub popłynąć w rejs na innym niż hufcowy sprzęcie. Ponieważ drużyny nie są „obciążone” obowiązkiem pracy w szkutni (remontu własnego sprzętu) przez resztę roku, mogą realizować bogaty program zdobywając stopnie harcerskie i uprawnienia w innych specjalnościach podczas tradycyjnych zbiórek harcówkowych oraz wyjazdów i rajdów często z dala od wody np. w góry. Nie tracą przy tym zaplecza niezbędnego do prowadzenia swojej podstawowej działalności specjalnościowej.

Rejsy
Rejsy letnie są tradycyjną formą podsumowania całorocznej działalności drużyny wodnej. W przypadku jednostek wędrowniczych są one również wyzwaniem dla kadry instruktorskiej drużyny, umożliwiającym jej sprawdzenie własnych umiejętności organizacyjnych i programowych oraz umocnienie autorytetu wśród harcerzy.
Z tego względu rejsy śródlądowe są domeną drużyn wodnych – Retmanat ogranicza tu swoje działanie do pomocy podczas przygotowania wyjazdu, dbając również o takie ich zaplanowanie, aby możliwie najlepiej wykorzystać posiadany sprzęt. W szczególnych przypadkach, kiedy drużyna nie posiada własnego zaplecza do poprowadzenia rejsu Retmanat stara się zapewnić jej niezbędną kadrę.

Praca z drużynami starszoharcerskimi, wędrowniczymi oraz z kadrą instruktorską daje duże możliwości realizacji programu specjalnościowego, wykraczające poza obozy szkoleniowe, rejsy śródlądowe, czy np. spływy kajakowe.

Post Author: sy2birak