VII Konferencja DHDP 13-14.01.2018

W dniach 13-14.01.2018r. odbyła się siódma edycja konferencji instruktorskiej „Dobre Hufce – Dobre Praktyki”. Tym razem tematem przewodnim było kształcenie. Wspólnie z 45 uczestników z 9 różnych chorągwi dyskutowaliśmy na tematy nurtujących kształceniowców problemów. Mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniem, przeanalizować stosowane przez nas metody kształcenia czy wymienić się refleksjami na zarówno tradycyjne, jak i kontrowersyjne tematy.

W konferencji wzięli udział kształceniowcy z różnym stażem. Pogłębiło to dyskusję i pozwoliło spojrzeć na poruszane kwestie z różnych punktów widzenia, a przede wszystkim z różnym bagażem kształceniowych doświadczeń.  Urozmaiceniem wydarzenia były warsztaty dotyczące:

– pracy z narzędziem Indywidualnej Ścieżki Rozwoju przeprowadzone metodą Design Thinking przez hm. Joannę Skupińską (komendantka Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP, członkinię GK ds. pracy z kadrą);

– roli kształcenia w Systemie Pracy z Kadrą – prowadząca hm. Dorota Całka (Wiceprzewodnicząca ZHP);

– coachingu w kształceniu prowadzone przez hm. Martę Filipiak (zawodowo trener i coach, kształceniowiec w ZHP);

– Ruchu Programowo Metodycznego Ręka Metody – prowadząca hm. Agnieszka Rytel (Wiceprzewodnicząca  Ruchu Programowo Metodycznego Ręka Metody).

Był to bardzo efektywny weekend pełen wymiany doświadczeń, przemyśleń nad własnymi działaniami oraz inspiracji do dalszego kształcenia. Niebawem systematycznie będą pojawiać się artykuły zawierające wnioski z konferencji na blogu kształceniowym „Rada Puchaczy”.

Czuwaj!
phm. Aleksandra Górska
szefowa konferencji

Post Author: Michalina Andrzejczyk