Chwyć Program. Kwiecień

Druhno drużynowa! Druhu drużynowy!

Zapewne czsto zadajecie sobie pytanie: jak pracować z bohaterem drużyny? Praca z bohaterem może pomóc w kształtowaniu kierunku do jakiego chcecie dążyć, by osiągnąć wyznaczone cele wychowawcze w waszej jednostce. To jaki charakter pracy będzie dla waszej drużyny odpowiedni, może zostać podyktowany po przez życiorys bohatera jakiego imię nosi Wasza jednostka.

W tym numerze pogłębimy znaczenie bohatera w pracy wychowawczej. Tradycyjnie zaproponujemy Wam również ciekawe eventy oraz inspirujące materiały.

W nowym ,,Chwyć program” publikujemy podsumowanie Święta Hufca 2016.

Kolejny numer miesięcznika Grupy Programowej znajdziecie TUTAJ.

phm. Piotr Dziewulski HO
członek Grupy Programowej

Post Author: Magdalena Suchan