“Ambasadorzy Betlejemskiego Światła Pokoju 2015”

Harcerski system wychowania opiera się na służbie, a tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju nas do tego ponownie zachęca. To właśnie służba będzie głównym punktem zainteresowania tegorocznej edycji konkursu o tytuł Ambasadorów Betlejemskiego Światła Pokoju Hufca ZHP Łódź-Polesie.

Zapraszamy wszystkie gromady oraz drużyny działające w naszym hufcu do odnalezienia miejsca służby i zauważania potrzeb drugiego człowieka. Takich miejsc jest wokół nas naprawdę dużo. Wystarczy czujnie się rozejrzeć i działać!

Wykażcie się swoją kreatywnością. Rozeznajcie potrzeby oraz swoje możliwości. Konkurs ten nie nakłada konkretnych ram. Ważne by ta służba była wyzwaniem i zwróciła uwagę naszych podopiecznych na CZŁOWIEKA. Wspólnie wzbudźmy w nas i innych chęć wyciągania pomocnej dłoni do tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Do 23 grudnia br. każda jedenastka, która pragnie wziąć udział w konku-rsie i zdobyć tytuł Ambasadorów Betlejemskiego Światła Pokoju Hufca ZHP Łódź-Polesie 2015 r. powinna wysłać wypełnioną Kartę zgłoszeń z odpowiedzią na pytanie: Czy i Wy znaleźliście człowieka? W odpo-wiedzi nie tylko prosimy opisać służbę, ale również emocje waszych podopiecznych i samych ludzi, którym nieśliście pomoc. Do karty zgłoszeń należy przesłać zdjęcie jednostki podczas wykonywania służby.

Kartę zgłoszeń ze zdjęciem należy przesłać pod adres e-mail: programpolesie@gmail.com. Spotkanie podsumowujące konkurs z rozdaniem nagród i ogłoszeniem tytułu Ambasadorów Betlejemskiego Światła Pokoju Hufca ZHP Łódź-Polesie 2015 r. odbędzie się w styczniu 2016 r. Informacja o dacie i miejscu zostanie opublikowana na stronie WWW Hufca ZHP Łódź-Polesie do końca grudnia.

Więcej informacji znajdziecie w informatorze, który znajdziecie w załączniku oraz klikając TUTAJ.

pwd. Piotr Dziewulski HO
członek Grupy Programowej

Post Author: Magdalena Suchan