“18 marca – harcerze starsi są wśród nas”

Chcecie powołać patrol starszoharcerski przy drużynie harcerskiej lub wędrowniczej?
Chcecie pracować z zastępowymi metodyką starszoharcerską?
Chcecie powołać drużynę starszą w swoim szczepie?
Chcecie zrobić skuteczny nabór w gimnazjum?

Zapraszam na warsztaty dla osób inicjujących pracę harcerzy starszych w szczepach. Poza wprowadzeniem w metodyką starszoharcerską, porozmawiamy o tym w jakich formach można pracować z harcerzami starszymi w naszych szczepach (Rady Drużyny, patrole szczepowe, zastępy w drużynach harcerskich, samodzielne drużyny starsze), jak stworzyć taki patrol starszoharcerski (a docelowo drużynę), zastanowimy się gdzie i jak pozyskać gimnazjalistów, czym ich zachęcić i jak utrzymać, jak pracować z harcerzami starszymi przekazanymi z drużyn harcerskich, a jak z gimnazjalistami pozyskanymi po akcji nabór – pytań jest wiele, i wspólnie poszukamy na nie satysfakcjonujących Was odpowiedzi!

poniedziałek 18.03 – godzina 18:03

Zachęcam także do zapoznania się z rewolucyjną, ale wartą uwagi propozycją zaczerpniętą od skautów z Irlandii http://harcerzestarsi.zhp.pl/sprawnosci.html (zachęcam do zapoznania się z komentarzami)

Post Author: hm. Tomasz Jachimek