Warsztaty KSI

 

Druhny  i Druhowie,
ponawiam zaproszenie na warsztaty organizowane przez KSI dla przyszłych i obecnych opiekunów prób instruktorskich. Warsztaty zostały zaplanowane na 17.12 sobota w godz. 9.00 – 13.00.
 

Przyszli opiekunowie będą mieli okazję przygotować się do roli opiekuna prób instruktorskich, zaś opiekunowie, którzy prowadzili już próby znajdą podczas warsztatów okazję do wymiany doświadczeń, rozwiązania problemów, które napotykają w trakcie pracy z podopiecznym – dla nich przygotowane zostaną osobne zajęcia podejmujące tematykę pracy w trakcie próby, podsumowywanie jej i oddziaływania instruktorskiego na podopiecznego.
 
Dla obu grup instruktorskich zorganizujemy część zajęć poświęconą wprowadzonym ostatnio zmianom w Systemie Stopni Instruktorskich. Zapisy te wpływają na zmiany w konstruowaniu prób instruktorskich, które będą rozpatrywane na posiedzeniach od stycznia, dlatego warto z nimi się zapoznać i uniknąć tym samym odsyłania źle skonstruowanych prób. Zmiany w SSI przemyciły (piszę tak, ponieważ podczas konsultacji w naszej chorągwi to zagadnienie nie było dyskutowane) zapis o braku możliwości zdobycia stopnia podharcmistrza przez instruktorów, którzy nie pełnili wcześniej funkcji przybocznego lub drużynowego. Zachęcam do zapoznania się z artykułem na ten temat
 
i zgłoszenia na warsztaty do 11.12
 
CZUWAJ !
hm. Katarzyna Sawiak
przewodnicząca KSI
 
 
 

Post Author: hm. Tomasz Jachimek