Kapituła Odznaki Zasłużony dla HŁP

KAPITUŁA ODZNAKI ZASŁUŻONY DLA HUFCA ŁÓDŹ-POLESIE

Kapituła odpowiedzialna jest za rozpatrywanie wniosków o nadanie odznak Zasłużony dla Hufca Łódź-Polesie (w stopniu srebrnym i złotym). Odznaki przyznawane są przez Komendanta Hufca na wniosek instruktorów Hufca, a wręczane są podczas apelu rozpoczynającego rok harcerski, Święta Hufca oraz na Zjazdach Hufca.

Wniosek do wypełnienia można pobrać z naszej plikowni. Aby był rozpatrzony powinien trafić do Kapituły Odznaki  na 14 dni przed jedną z wyżej wymienionych okazji. Wnioski należy przesyłać na adres: piotr.wojtaszek@zhp.net.pl

SKŁAD KAPITUŁY ODZNAKI ZASŁUŻONY DLA HUFCA:

phm. Piotr Wojtaszek – przewodniczący Kapituły

hm. Dorota Łapińska

phm. Anna Omiecińska

KONTAKT Z KAPITUŁĄ: