Hufcowa Kapituła Wyróżnień i Odznaczeń

Kapituła Wyróżnień i Odznaczeń Hufca Łódź-Polesie

Kapituła Wyróżnieńi Odznaczeń Hufca Łódź-Polesie:

  • opiniuje wnioski o nadanie nagród i wyróżnień ustanowionych w Hufcu Łódź-Polesie i przyznawanych przez Komendanta Hufca;
  • opiniuje wnioski o nadanie odznak i odznaczeń państwowych, resortowych oraz organizacyjnych,
  • przedkłada Komendantowi Hufca Łódź-Polesie opinię dotyczącą przyznania nagród i odznaczeń,
  • wspiera proces motywacji kadry instruktorskiej poprzez tworzenie warunków do wyróżniania osób zasłużonych odznaczeniami państwowymi, resortowymi iorganizacyjnymi,
  • dokonuje archiwizacji dokumentacji składanych wniosków i przyznanych odznaczeń,
  • wspiera tworzenie i działanie systemów wyróżnień w środowiskach hufca.

SKŁAD KAPITUŁY:

hm. Justyna Świstek – przewodnicząca kapituły

hm. Andrzej Leman

hm. Katarzyna Sawiak

phm. Anna Omiecińska

KONTAKT Z KAPITUŁĄ: