Zjazd Nadzwyczajny Hufca Łódź-Polesie

Na 9 listopada 2017 r. komendantka Hufca zwołała Zjazd Nadzwyczajny Hufca w celu:

– rozpatrzenia sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdania finansowego za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
– rozpatrzenia opinii komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie działalności komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
– podjęcia, na wniosek komisji rewizyjnej hufca, uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
– ocenienia realizacji uchwał zjazdu hufca,
– zmiany liczebności komendy hufca i wyborów uzupełniających komendę hufca.
Zjazd rozpocznie się 9 listopada 2017 r. o godz. 17:30 w siedzibie hufca przy ulicy Olimpijskiej 9
Lista osób uprawnionych do udziału w Zjeździe z głosem decydującym zamieszczona jest w RL. 12/2017  z dn. 19.10.2017 r.
phm. Tomasz Jachimek
członek komendy hufca

Post Author: hm. Tomasz Jachimek