Zjazd Hufca – relacja na żywo

16:23 Optyczną większością głosów wniosek formalny został przegłosowany. Zjazd został przerwany

Przewodnicząca ogłosiła kontynuację obrad 12.10 o godz 9:30

 

15:55 phm. Michał Wacławski wnosi wniosek formalny o przerwę w obradach do 12.10.2019

 

15:41 Komisja Wyborcza przedstawiła fakt braku kandydatur na stanowisko komendanta Hufca

Ogłoszono przerwę w obradach

Zwołano obrady szczepowych i szefów zespołów Hufca

 

15:40 Komisja Wyborcza ogłosiła kandydatury na funkcję członka Hufcowej Komisji Rewizyjnej:

  • phm. Sylwia Białecka
  • pwd. Paula Dominiak
  • pwd. Wojciech Kuciński
  • hm. Andrzej Leman
  • phm. Włodzimierz Palczewski
  • hm. Magdalena Suchan

 

15:30 pwd. Paula Dominiak zgłosiła wniosek formalny o przełożenie głosowania dot strategii Hufca

Większością głosów została podjęta decyzja o przeniesieniu głosowania dot strategii Hufca na inny termin

 

15:16 phm. Michał Wacławski przedstawia projekt strategii Hufca na kolejną kadencję – 2019-2023

 

14:50 Większością  51 głosów udzielono absolutorium komendantce hufca, dh Magdzie Dąbkowskiej-Dworniak

Większością 59 głosów udzielono absolutorium hm. Dorocie Łapińskiej

Większością 52  głosów udzielono absolutorium phm. Marcie Ignaczak

Większością głosów udzielono absolutorium hm. Agnieszce Kubickiej

Większością 35 głosów udzielono absolutorium hm. Ninie Malinowskiej

Większością 48 głosów udzielono absolutorium hm. Tomaszowi Jachimkowi

Większością głosów udzielono absolutorium phm. Michałowi Wernerowi

Większością 51 głosów udzielono absolutorium dh Anicie Ograbek

Większością 64 głosów udzielono absolutorium phm. Michałowi Wacławskiemu

14:25 Po ogłoszeniu opinii Komisji Rewizyjnej rozpoczęła się dyskusja o udzielenie absolutorium dla komendantki komendy hufca

 

14:20 Zjazd przegłosował większością głosów sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 

14:15 Zjazd przyjął większością głosów sprawozdanie komendy hufca

 

13:55 Po przerwie obiadowej Zjazd kontynuuje podsumowywanie działalności ostatniej kadencji

 

13:19 Po dyskusji i podsumowaniu pracy poprzedniej kadencji nastąpiła przerwa obiadowa

 

11:30 Przewodnicząca Rady Chorągwi wręczyła hm Agnieszce Rytel złoty krzyż za zasługi dla ZHP

dh Dorota Łapińska została odznaczona Srebrnym krzyżem za zasługi dla ZHP

phm. Marta Ignaczak, phm. Agnieszka Kubicka, phm. Grzegorz Świstek, phm. Michał Werner zostali odznaczeni brązowym krzyżem za zasługi dla ZHP

hm. Magdalena Dąbrowska została odznaczona srebrną odznaką Zasłużonego dla Chorągwi Łódzkiej ZHP

pwd. Kacper Rembowski został odznaczony Złotą Odznaką Zasłużonego Hufca Łódź Polesie

pwd Katarzyna Rychlik i pwd. Paweł Kowski zostali odznaczeni Srebrną Odznaką Zasłużonego Hufca Łódź Polesie

dh Katarzyna Kurowska została odznaczona srebrną odznaką Kadry Programowej

hm. Dorota Łapińska i hm. Tomasz Jachimek uzyskali oficalne gratulacje kancelarii Prezydenta RP

 

11:00 Zjazd przyjął uchwałę w sprawie 5 osobowej Komisji Rewizyjnej

 

10:47 Po dyskusji Zjazd zdecydował o niepowoływaniu Hufcowego Sądu Harcerskiego

Na Zjazd przyjechała Komendantka Chorągwi Łódzkiej

 

10:20 Do komisji uchwał i wniosków zostały wybrane 4 osoby, m in kursantka kursu drużynowych “Po lesie” Julia Lesiak

 

10:16 Do komisji wyborczej zostały wybrane 4 osoby, przyjęte większością głosów

 

10:15 Przyjęte zostały poprawki do porządku obrad Zjazdu

 

10:03 Regulamin obrad został przyjęty większością głosów

 

9:55 Delegaci zajęli miejsca. Przemowę zaczęła komendantka Hufca witając delegatów.

Dh Justyna Świstek zgłosiła obecność protokolantów

Przewodniczącą Zjazdu została dh Agnieszka Rytel

Wiceprzewodniczącą Zjazdu została Dh Aleksandra Górska

 

9:22 Pojawiają się już delegaci – niedługo rozpoczniemy część roboczą Zjazdu.

Post Author: Hufiec