Zbiórka wyborcza Okręgu nr 1

30.01. 2017 r. odbędzie się zbiórka wyborcza Okręgu nr 1 obejmującego 5 hufców działających na terenie miasta Łodzi. Zbiórka zwołana jest w celu uzupełnienia listy delegatów. Delegatka hm. Natalia Patorska-Grzelewska w wyniku wyboru na funkcję komendantki chorągwi otrzymała mandat z racji pełnionej funkcji – w związku z tym powstał vacat, jeśli chodzi o delegatów z wyboru. Zbiórka ma zadanie uzupełnić ten brak.

Zbiórka wyborcza Okręgu nr 1 rozpocznie się o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 37 przy ulicy Szpitalnej 9/11.

phm. Tomasz Jachimek
członek komendy hufca

Post Author: sy2birak