Zapraszamy na Wystawę

Komenda Hufca wraz  z Hufcową Komisją Historyczną zapraszają na otwarcie wystawy z okazji :

111 lat skautingu
> 108 lat polskiego harcerstwa
> 100 lat ZHP
> 61 lat Hufca Łódź-Polesie
> 46. rocznicy nadania imienia “Powstańczej Poczty Harcerskiej”

Otwarcie wystawy nastąpi 20.04.2018 o godz. 18.30 w siedzibie hufca o godz. 18.30

Osoby, które będą chciały otrzymać plakietkę (koszt 5 zł, dotyczy osób nieuczestniczących w sobotnim rajdzie) proszone są o zgłoszenia przez formularz: https://goo.gl/zfYkJM

Post Author: hm. Tomasz Jachimek