Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich

Już 24.02.2018 w godzinach od 10 do 14 zapraszamy na Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich.  Warsztaty odbędą się w siedzibie komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP przy ulicy Stefanowskiego 19 w Łodzi.

ZAPRASZAMY: instruktorów w stopniu podharcmistrza i harcmistrza, którzy byli, są lub zamierzają być opiekunami prób przewodnikowskich, podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich
W PROGRAMIE: 
– nowy System Stopni Instruktorskich
– uwarunkowania regulaminowe realizacji prób instruktorskich
– wyznaczanie priorytetów próby- jak dobrać zadania do poziomu podopiecznego
– obowiązki opiekuna przed i w trakcie realizacji próby
– jak napisać opinię o przebiegu próby instruktorskiej
– pomysły na  zobowiązanie instruktorskie
– cechy i umiejętności opiekuna próby
CO ZYSKUJESZ: 
– wiedzę
– możliwość wymiany doświadczeń z innymi opiekunami prób
– zaświadczenie o ukończeniu warsztatów
– materiały dotyczące realizacji prób instruktorskich i sylwetki opiekuna
PROWADZĄCY: 
hm. Marta Brulikowska – Polit (SOKK 52/2015) – wieloletnia członkini Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Łódź – Polesie, prowadząca szkolenia dla opiekunów prób instruktorskich z ramienia Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej, autorka artykułów w „Czuwaj” na temat pracy KSI i prób instruktorskich oraz Indywidualnej Ścieżki Rozwoju
hm. Katarzyna Kurowska (ZOKK/560/2017) – członkini Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Łódź-Polesie, członkini Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej „Rada Puchaczy” i Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Osnowa”. Wielokrotna opiekunka prób na wszystkie stopnie instruktorskie.

Post Author: Michalina Andrzejczyk