Święto Niepodległości 2011

Już po raz 11 sztafeta z Ogniem Niepodległości dotarła już do celu swojej podróży czyli Warszawy. Tam znicz z Ogniem Niepodległości złożono na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza podczas oficjalnych, państwowych obchodów 93. rocznicy odzyskania niepodległości. Harcerze z Hufca Zgierz po raz kolejny pokazali olbrzymi hart ducha oraz udowodnili, że świąt narodowych nie trzeba przeżywać tylko w tradycyjny sposób. Można je potraktować,  jak widzimy po ich przykładzie, jako prawdziwie wędrownicze wyzwanie.

Ogień Niepodległości zapłonął również w Łodzi podczas wojewódzkich obchodów Święta Niepodległości. Harcerze Hufca Zgierz na placu katedralnym przekazali światło m.in. abp. Władysławowi Ziółkowi, metropolicie łódzkiemu, bp Mieczysławowi Cieślarowi, biskupowi diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP, Cezaremu Grabarczykowi, wicemarszałkowi Sejmu RP, Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, posłowi na Sejm RP, Jolancie Chełmińskiej, wojewodzie łódzkiemu, Witoldowi Stępniowi, marszałkowi województwa oraz Krzysztofowi Piątkowskiemu, wiceprezydentowi Łodzi. Wszyscy oni zlożyli niepodległościowy ogień na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Sztafeta rowerowa po Ogień Niepodległości została zainicjowana w 2000 roku na wzór tradycji z okresu międzywojennego. Wtedy to młodzi ludzie biegli do Kostiuchnówki z krakowskich Oleandrów, miejsca wymarszu „Pierwszej Kadrowej”. Na cmentarzu legionowym w Polskim Lasku (Kostiuchnówka) zapalali oni ogień i nieśli do Krakowa.

Podczas jednego z obozowych ognisk nasi instruktorzy Hufca Zgierz usłyszeli gawędę o pomyśle tych młodych ludzi. Postanowili nawiązać do tej tradycji przenosząc ją w dzisiejsze czasy- rozpoczynając symboliczną sztafetę rowerową. Idea sztafety jest odzwierciedleniem patriotyzmu, pomysłowości i chęci pełnienia służby zgierskich instruktorów.

Sztafeta rowerowa z Hufca Zgierz co roku przywozi Ogień Niepodległości do Warszawy. Harcerze przekazują ogień innym harcerzom i instruktorom z całej Polski uczestniczącym w capstrzyku przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Ponad to 11 listopada uczestnicy sztafety składają ogień na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, podczas głównych uroczystości z udziałem najwyższych władz państwa.

W 2007 roku Capstrzyk podczas którego przekazywany jest ogień poprzedziło otwarcie w Muzeum Harcerstwa wystawy prezentującej służbę zgierskich harcerzy na cmentarzach legionistów polskich na Wołyniu oraz otwarcie wystawy o historii munduru. Wystawa prezentowała efekty odbudowy cmentarzy, współpracy z ukraińskimi skautami i mieszkańcami Wołynia.

Ogień Niepodległości ma ochronić od zapomnienia pamięć o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa, ma również przypominać nam o poświęceniu wielu pokoleń Polaków, poświęceniu, dzięki któremu możemy żyć w wolnej niepodległej Polsce.

W imieniu swoim oraz komendy chorągwi dziękuję bardzo druhnom ze 101 ŁDH-ek, 46 ŁDH-ek oraz harcerzom i instruktorom ze Szczepu im. R. Traugutta za pomoc podczas uroczystości pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

 

Więcej zdjęć w galerii Hufca:
https://www.flickr.com/photos/143601016@N08/albums/72157713863172888