Święto Hufca 2019

Już 6 kwietnia wyruszymy Tropami Powstańczej Przesyłki aż do Tuszyna na obchody Święta Hufca.

Zuchy wcielą się w Zawiszaków i wyruszą tropem powstańczej przesyłki, ale zanim dowódca przyjmie ich w szeregi będą musiały się wykazać wieloma przydatnymi umiejętnościami.

Harcerze również wcielą się w Zawiszaków, by tak jak oni zmierzyć się z trudnościami i przygotować do służby. Jak na Zawiszaków przystało nie zabraknie zadań związanych z łącznictwem czy roznoszenia meldunków.

Harcerze Starsi i Wędrownicy wyruszą do przeszłości Tropem Harcerskich Ideałów. W czasie podróży zgromadzą od swoich autorytetów niezbędne materiały, które pozwolą im na stworzenie swojego mostu do przyszłości.

Wieczorem zapraszamy drużyny harcerskie i starszoharcerskie na festiwal Zakazane Piosenki, gromady zuchowe na Festiwal Zuchowe Wieści, a drużyny wędrownicze czeka niezależny program wędrowniczy. Zuchy po festiwalu czeka kino polowe na dobranoc!

W niedzielny poranek wszystkie gromady i drużyny zmierzą się z zadaniami w swoich namiestnictwach. Będzie działanie i wspólnie spędzony czas.

Miejsce i godzina zbiórki/startu zostanie podana osobno dla każdego pionu/drużyny po zebraniu wszystkich zgłoszeń (zbiórka zuchowa około godziny 8:30 – zuchy jadą od razu na miejsce wynajętymi autokarami)

Apel hufca odbędzie się w nd o godzinie 12.00 przy SP nr 2 w Tuszynie.
Powrót w nd jest planowany ok godziny 14. Miejsce zostanie potwierdzone niebawem.

Odpłatność uczestnika wynosi 30 zł (w cenie obiad, nocleg i różnorodny program), hufiec w pełni sfinansuje koszt przejazdu i plakietek święta hufca.

Na każdy niezależny patrol przypada 1 pełnoletni opiekun (drużynowy lub patrolowy), jeśli patrol liczy minimum 5 osób – komenda hufca pokrywa koszt udziału patrolowego / drużynowego w święcie hufca. 1 drużyna wystawia maksymalnie 1 patrol. Jeśli ilość chętnych jest zbyt niska na zgłoszenie osobnego patrolu można połączyć siły w 2 jednostki, na które przypadnie 1 patrolowy, któremu przysługuje zwolnienie z odpłatności. Pozostali członkowie kadry płacą koszt uczestnika.

 

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza: https://tropamipowstanczejprzesylki.zgloszenia24.pl
Termin zgłoszeń oraz wpłat upływa 25 marca 2019 o godzinie 20.00
Przypominamy o liście uczestników oddanej do hufca oraz o opłaceniu składek za wszystkich uczestników.

Zgłoszenia na Festiwale do dn. 31 marca
Zakazane Piosenki – prosimy wypełnić formularz: https://zakazanepiosenki.zgloszenia24.pl
Zuchowe Wieści – zgłoszenia na adres e-mail: namiestnictwo.biedrony@gmail.com
Na zwycięskie drużyny/gromady czekają nagrody!

Zapraszamy również do udziału w ognisku instruktorskim dla seniorów, starszyzny, instruktorów, drużynowych i przybocznych w pt 5 kwietnia w godzinach 18-20 na Lublinku, szczegóły niebawem!

Na tydzień przed Świętem Hufca odbędzie się kiermasz mundurów, na którym będzie można uzupełnić umundurowanie (używane lub nowe na stoisku przygotowanym w hufcu przez składnicę harcerską Miran bez konieczności wizyty w Ksawerowie) – szczegóły niebawem.

Niezbędny ekwipunek każdego uczestnika / patrolu to:
Menażki, kubki oraz sztućce – dla każdego uczestnika
Obowiązkowo buty sportowe na zmianę dla każdego i jakiś oddychający worek na buty wyjściowe
Apteczka na każdy patrol
Kompas na każdy patrol harcerski, starszoharcerski i wędrowniczy

Harcerze, Harcerze Starsi i Wędrownicy swoją trasę pokonają z pełnym ekwipunkiem biwakowym, dlatego prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na odpowiednie spakowanie uczestników – dodatkowe informacje niebawem!

Harcerze Starsi i Wędrownicy śpią w namiotach koło szkoły, prosimy każdy patrol o zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu dla swoich uczestników – odpowiednio dziewcząt i chłopców

pwd. Michalina Andrzejczyk
Instruktorka ZPI

Post Author: Michalina Andrzejczyk