Skrócony dyżur księgowości hufca w dn. 15.02.2018

Druhny i Druhowie,
 
informujemy, że w czwartek 15 lutego druhna Weronika obecna będzie w hufcu wyjątkowo w godzinach 17:00-18:00. Wtedy też będzie można dokonywać wpłat oraz pobierać i rozliczać zaliczki.
 
Jeśli ktoś nie może się pojawić w tych godzinach, a potrzebuje wziąć z hufca zaliczkę, proszę by zgłosił się wcześniej do Weroniki (biuro.lodzpolesie@zhp.net.pl; 509-44-77-03) i uprzedził, że przyjdzie po 18.
Wtedy zaliczkę wyda dh. Magda Dąbkowska obecna w hufcu od 18 do 20. Bez uprzedzenia nie będzie możliwości pobrania zaliczki.
 

Post Author: Michalina Andrzejczyk