Składka to teraz 48 zł

Zgodnie z ubiegłoroczną uchwałą (w załączeniu) Rady Naczelnej ZHP składka członkowska ZHP wynosi 48 zł. Obowiązuje ona wszystkich, od zucha, po instruktora, z wyłaczeniem NS.

Zachęcam, szczególnie instruktorów, do przesłania całej kwoty przelewem już dziś.

hm. Magdalena Suchan
szef ZPI, członkini komendy hufca

Post Author: Magdalena Suchan