Rozpoczęcie Roku Harcerskiego 2019/20 w hufcu

Ze względu na wczesny termin zjazdu, datę rozpoczęcia roku harcerskiego poda do wiadomości nowa komenda, już po zjeździe. Rozpoczną się również wtedy prace nad ostatecznym harmonogramem na rok 2019/2020.

Post Author: hm. Tomasz Jachimek