RL. 11/2019 dostępny w Plikowni

Zamieszczamy najnowszy rozkaz komendanta hufca, zawierający m.in. listę osób posiadających czynne prawo wyborcze podczas Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Łódź Polesie. Zapraszamy do zapoznania się także z pozostałymi punktami tego rozkazu.

POBIERZ PLIK
WERSJA MOBILNA

pwd.Michalina Andrzejczyk
członkini komendy hufca

Post Author: Michalina Andrzejczyk