Pamiętajmy o zmarłych poleskich instruktorach!

W naszej Plikowni dostępne są już materiały dla drużyn i instruktorów dotyczące zmarłych instruktorów z naszej poleskiej społeczności. W materiałach przygotowanych przez Komisję Historyczną hufca możemy zapoznać się z ich sylwetkami oraz sprawdzić, na których nekropoliach spoczywają. W tym samym folderze dostępne jest także opracowanie HARCERSKIE MIEJSCA PAMIĘCI, gdzie można zbiorczo zapoznać się z wieloma sylwetkami instruktorów oraz z miejscami ich spoczynku

POBIERZ MATERIAŁY

phm. Tomasz Jachimek
członek komendy hufca

Post Author: hm. Tomasz Jachimek