Obchody Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia reprezentacja Hufca ZHP Łódź-Polesie wzięła udział w wojewódzkich obchodach Święta Wojska Polskiego i 101. rocznicy bitwy warszawskiej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w katedrze celebrowaną przez arcybiskupa metropolitę łódzkiego Grzegorza Rysia. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki, Jana Pawła II i na Grobie Nieznanego Żołnierza.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz harcerskich: hm. Natalia Patorska-Grzelewska, komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP, hm. Magdalena Suchan, członkini Rady Chorągwi Łódzkiej i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca, pwd. Wojciech Kuciński, kwatermistrz hufca oraz szefujący reprezentacji harcerskiej, phm. Jakub Ciechulski.
W składaniu kwiatów asystowali delegacjom harcerze i instruktorzy naszego hufca, ze szczepów:
– Młode Orlęta,
– Żywioły,
– Arsenał,
– Cichociemni,
– SDW im. Leonida Teligi.
Uroczystość zakończyła się defiladą kompanii reprezentacyjnych Wojska Polskiego, Straży Pożarnej oraz Oddziału Konnego Straży Miejskiej.
Zapraszamy do oglądania zdjęć z wydarzenia w galerii hufca
fot: Magdalena Suchan

Post Author: Michalina Andrzejczyk