Nowy rozkaz komendantki hufca

W Plikowni czeka do ściągania i czytania RL. 2/2017 z dn. 16.01.2017 r. W nim między innymi uzupełnienie listy delegatów na zbiórkę wyborczą Okręgu nr 1.

ROZKAZ L. 2/2017

 

phm. Tomasz Jachimek
członek komendy hufca

Post Author: sy2birak