miana drużyn wędrowniczych

REGULAMIN MIAN DRUŻYN WĘDROWNICZYCH

HUFCA ŁÓDŹ-POLESIE

  1. O zdobycie miana może ubiegać się każda drużyna wędrownicza Hufca Łódź-Polesie, która zamknęła okres próbny.
  2. Miana są przyznawane na rok harcerski.
  3. Uroczyste rozdanie mian jest organizowane przez namiestnika wędrowniczego na początku każdego roku harcerskiego.
  4. Drużynowi przesyłają wypełnione ankiety mianowe do namiestnika do dnia 10 września każdego roku.
  5. Aby zdobyć miano, drużyna musi spełnić następujące wymagania.

5.1. Miano brązowe

Wizja drużyny: Drużyna spełnia wszystkie wymagania formalne i stosuje w swojej pracy podstawy metodyki wędrowniczej.

a)     Drużyna posiada konstytucję.

b)     Do drużyny należy przynajmniej 9 osób.

c)     Drużyna ma opłacone składki.

d)     Drużyna jest wpisana do ewidencji, stan podany w ewidencji jest zgodny z faktycznym stanem drużyny.

e)     Drużyna posiada kronikę lub stronę internetową.

f)      Drużynowy ma przyjnamniej 17 lat, otwartą próbę na stopień przewodnika i zamknięty stopień HO oraz ukończony kurs drużynowych.

g)     Przyboczni mają otwarte stopnie HO (lub wyższe).

h)     Drużyna w terminie zatwierdziła zeszłoroczny śródroczny plan pracy do 30 września (poprawki do 15 października), obozowy do 30 kwietnia (poprawki do 15 maja) oraz wszystkie wyjazdy (rajdy/biwaki).

i)      Drużyna w zeszłym roku przynajmniej raz w miesiącu podejmowała jakieś działanie (np. zbiórka lub wyjazd).

j)      Drużyna w ciągu roku wzięła udział w przynajmniej 2 wyjazdach.

k)     Drużyna wzięła udział w akcji letniej (np. część programu w ramach obozu szczepu, wyjazd na watrę wędrowniczą lub samodzielny biwak/rajd z atrakcyjnym programem na wędrowniczym poziomie).

l)       W drużynie większość strategicznych decyzji (np. wybór miejsca na obóz, planowanie pracy, wybór bohatera lub specjalności) podejmuje się demokratycznie, zgodnie z zapisami konstytucji drużyny.

m)  W drużynie zdobywa się naramienniki (większość osób, które przyszły do drużyny w pierwszej połowie roku lub wcześniej, ma otwartą próbę wędrowniczą lub już ją zrealizowała).

n)     W drużynie zdobywa się stopień HO (większość osób, które przyszły do drużyny w pierwszej połowie roku lub wcześniej, ma otwartą próbę na stopień HO lub już ją zrealizowała).

o)     Drużyna w ciągu roku podjęła służbę (zrealizowała przynajmniej jedno działanie na rzecz środowiska).

p)     W drużynie jest realizowany wyczyn indywidualny (w ramach prób na stopnie).

q)      Drużyna pracuje z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, Kodeksem Wędrowniczym i Dewizą Wędrowniczą.

r)      Drużyna zrealizowała większość zakładanych na zeszły rok celów.

s)      Drużyna w zeszłym roku pozyskała jakieś fundusze (np. zorganizowała akcję zarobkową).

t)      W drużynie funkcjonuje obrzędowość na poziomie wędrowniczym (np. obrzęd wręczenia naramienników, przyjęcie do drużyny, kultywowanie tradycji drużyny).

u)     Drużyna bierze udział w imprezach hufca i namiestnictwa.

v)     Drużyna jest umundurowana zgodnie z obowiązującym regulaminem.

w)    W drużynie funkcjonują zastępy stałe lub organizowane są patrole zadaniowe.

x)     Drużyna posiada stałe miejsce spotkań.

y)     Drużyna lub jej przedstawiciel uczestniczy w organizacji minimum jednego działania namiestnictwa lub wybranego zespołu hufcowego w ciągu roku.

5.2. Miano srebrne

Wizja drużyny: Drużyna wyróżnia się na tle innych drużyn wędrowniczych hufca. Wszyscy jej członkowie (łącznie z drużynowym) dbają o własny rozwój, drużyna wyznacza sobie ambitne cele i je realizuje. Nie osiągnęła jeszcze mistrzostwa, lecz konsekwentnie do niego dąży.

Wszystkie wymagania na miano brązowe oraz:

a)     Drużynowy ma stopień przewodnika i otwartą próbę na stopień HR.

b)     Drużyna w ciągu roku wzięła udział w przynajmniej 2 wyjazdach, z czego przynajmniej jeden zorganizowała samodzielnie.

c)     Drużyna zorganizowała samodzielny programowo obóz (rejs/obóz wędrowny lub podobóz na obozie stałym).

d)     W drużynie wszystkie strategiczne decyzje (np. wybór miejsca na obóz, planowanie pracy, wybór bohatera lub specjalności) podejmuje się demokratycznie, zgodnie z zapisami konstytucji drużyny.

e)     Drużyna wspólnie podsumowuje rok harcerski.

f)      W drużynie zdobywa się naramienniki (wszystkie osoby, które przyszły do drużyny w pierwszej połowie roku lub wcześniej, mają otwartą próbę wędrowniczą lub już ją zrealizowały).

g)     W drużynie zdobywa się stopień HO (wszystkie osoby, które przyszły do drużyny w zeszłym roku lub wcześniej, mają otwartą próbę na stopień HO lub już ją zrealizowały).

h)     Drużyna poszukuje pola stałej służby, np. poprzez znaki służb lub inne regularnie podejmowane działania.

i)      W drużynie jest realizowany wyczyn grupowy (w ramach patroli zadaniowych).

j)      Drużyna lub jej przedstawiciel pomaga w organizacji minimum jednego działania namiestnictwa lub wybranego zespołu hufcowego w ciągu roku.

k)     Drużyna zrealizowała przynajmniej 2 wymagania z puli wymagań dodatkowych (wymienione na końcu).

5.3. Miano złote

Wizja drużyny: Wzorcowa drużyna wędrownicza – zgrana grupa przyjaciół, dla których harcerstwo jest ważną częścią życia. Wszystkie elementy metodyki wędrowniczej funkcjonują właściwie, drużyna stosuje oryginalne formy pracy, działa z rozmachem i nie boi się wyzwań.

Wszystkie wymagania na miano brązowe i srebrne oraz:

a)     Drużynowy ma przynajmniej 18 lat i stopień HR i otwartą próbę na stopień podharcmistrza.

b)     Drużyna zorganizowała samodzielny programowo i organizacyjnie obóz (rejs/obóz wędrowny/samodzielny obóz stały).

c)     W zeszłym roku każdy członek drużyny wykonał jakieś działanie na rzecz drużyny lub miał stały obowiązek w drużynie.

d)     W drużynie zdobywa się naramienniki (wszystkie osoby, które przyszły do drużyny w pierwszej połowie roku lub wcześniej, mają naramiennik).

e)     W drużynie zdobywa się stopień HR (wszystkie osoby, które mają stopień HO dłużej niż pół roku, mają otwartą próbę na stopień HR).

f)      Drużyna zrealizowała wszystkie zakładane na zeszły rok cele.

g)     Drużyna pełni stałą, atrakcyjną i inspirującą dla wszystkich członków drużyny służbę.

h)     Drużyna w kreatywny sposób pracuje z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, Kodeksem Wędrowniczym i Dewizą Wędrowniczą.

i)      Drużyna lub jej przedstawiciel organizuje wraz z namiestnictwem lub wybranym zespołem hufcowym minimum jedno działanie w ciągu roku.

j)      Drużyna zrealizowała przynajmniej 4 wymagania z puli wymagań dodatkowych (wymienione na końcu).

 

5.4. Wymagania dodatkowe

Na miano srebrne należy spełnić przynajmniej 2 warunki, na miano złote – 4.

a)     Drużyna pracuje z bohaterem (zrealizowała akcję bohater lub wykonała kilka działań związanych z posiadanym patronem).

b)     Drużyna ma miano drużyny specjalnościowej.

c)     Drużyna zorganizowała bardzo dobry programowo obóz (z ciekawym wykorzystaniem terenu i wędrowniczymi formami pracy na wysokim poziomie, zagraniczny lub krajowy).

d)     Drużyna nawiązała współpracę ze skautami w ciekawej formie (np. wyjazd zagraniczny).

e)     Drużyna wzięła udział w imprezie zewnętrznej i odniosła sukces.

f)      Drużyna nawiązała współpracę ze szkołą/społecznością lokalną (np. rada osiedla, miasto) i zrealizowała jakieś działanie na rzecz swojego środowiska lokalnego.

g)     Drużyna zorganizowała przedsięwzięcie dla kilku drużyn (np. rajd, złaz, gra).

h)     Członek kadry drużyny (drużynowy lub przyboczny) wziął udział w zewnętrznej formie doszkalającej (np. konferencja metodyczna, seminarium, warsztaty, zlot drużynowych).

i)      Drużyna jest samodzielna organizacyjnie podczas HAL (drużynowy ma stopień podharcmistrza i uprawnienia kierownika placówki wypoczynku).

j)      Drużyna zrealizowała oryginalne i wysoko ocenione przedsięwzięcie programowe nieujęte w innym punkcie wymagań.

 

6. Ostateczna interpretacja wyników ankiet należy do namiestnika. W wyjątkowych przypadkach namiestnik ma prawo przyznać miano drużynie, która spełnia wszystkie wymagania na dane miano poza jednym (dowolnym).

7. Drużyna, która otrzymała miano, ma prawo nosić na proporcu specjalną odznakę (w stopniu brązowym, srebrnym lub złotym) przez cały kolejny rok harcerski.

Post Author: sy2birak