“Media, szkoły, rodzice”

Najważniejsze informacje o Hufcu ZHP Łódź Polesie

Hufiec ZHP Łódź-Polesie im. Powstańczej Poczty Harcerskiej – terytorialna wspólnota gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego. Działa na terenie powiatu miejskiego łódzkiego, dzielnicy Polesie, w ramach Chorągwi Łódzkiej ZHP, skupiając ponad 800 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów.

Zrzeszamy zuchy, harcerzy i instruktorów ZHP w gromadach zuchowych (7-10 lat), drużynach harcerskich (10-13 lat), drużynach starszoharcerskich (13-16 lat), drużynach wędrowniczych (16-25 lat), zorganizowanych w szczepy harcerskie. Każda gromada, drużyna i szczep prowadzi swój własny program, spełniając założenia statutowe ZHP poprzez zadania, realizowane przez zuchy, harcerzy i instruktorów. Uczymy swoich podopiecznych wielu pożytecznych umiejętności i sprawności sprawiając, że są bardziej odpowiedzialni i samodzielni. Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru. Dokładamy starań, by przy pomocy metody harcerskiej przyczynić się do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne i fizyczne jako odpowiedzialni obywatele – członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych.

Od pierwszych lat XX wieku harcerskie drużyny z obszaru działania naszego hufca zapisały własne karty w dziejach dzielnicy i miasta. Na przestrzeni tych lat miało miejsce wiele własnych historycznych wydarzeń, działań i przedsięwzięć programowych. Prowadzimy szereg działań służących kształceniu wysoce wykwalifikowanej kadry instruktorskiej (wychowawczej i specjalnościowej), zarówno w formie zimowych i letnich akcji szkoleniowych, jak i w ramach śródrocznego kształcenia zastępowych, przybocznych i drużynowych podczas warsztatów metodycznych. O prawidłowy rozwój naszych harcerzy dba ponad 120 instruktorów, pełniących swe funkcje społecznie. Informacje o celach hufca znajdziesz też w zakładce CELE I ICH REALIZACJA.

W roku 2012 świętowaliśmy 55. urodziny, co stanowi najlepszy dowód na to, jak trudno w kilku zdaniach zamknąć ogrom naszych działań, tradycję i historię oraz wyjątkowe osobowości, jakie rozwijały się i nadal rozwijają w naszym hufcu. Dlatego też postanowiłam przyjąć w tej zakładce formę możliwie najbardziej zbliżoną hipertekstowi, co pozwoli Tobie, „Drogi Czytelniku”, samodzielnie obrać sobie drogę i zakres tej wędrówki. Zapraszam!

hm. Magdalena Suchan

Dokładne dane oraz kontakt znajdziesz w zakładce: KONTAKT
 

Trochę historii…
Początki działania Hufca w obecnym kształcie sięgają roku 1956. Od 1972 roku bohaterem Hufca jest Powstańcza Poczta Harcerska – poczta polowa zorganizowana na początku sierpnia 1944 roku przez harcerzy Szarych Szeregów, działająca na terenie Warszawy w czasie powstania warszawskiego.

ZHP w latach 1950-1956 w ogóle nie istniało, a przełom przyniósł Zjazd Łódzki, który w grudniu 1956 r. przywrócił działalność ZHP. Wraz z odrodzeniem Związku, zaczęły powstawać kolejne jednostki terenowe, często te, które istniały przed 1950 r., ale i te, które wcześniej nie istniały. Podobnie było z naszym Hufcem. Choć harcerstwo na terenie naszej dzielnicy przed 1950 r. istniało, to poszczególne jej części należały do innych hufców, dopiero w 1957 r. powstał hufiec o nazwie Łódź-Polesie, obejmujący dzielnicę Polesie. Więcej w zakładce HISTORIA.

Obecne władze zostały wybrane podczas Zjazdu Hufca, który się odbył 29 października 2011 roku. Więcej dowiesz się z zakładki WŁADZE HUFCA

Nasze najciekawsze dokonania:

  • reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego na Światowym Zlocie Skautek „OLIMPIA 96”,
  • Nagroda Naczelnika ZHP najlepiej zorganizowaną akcja letnia szczepów HAL 1997,
  • drużyna sztandarowa Chorągwi Łódzkiej na Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego „GNIEZNO 2000”,
  • organizacja Harcerskiego Rejsu na 45 lecie „Zawiszy Czarnego” (załogą byli harcerze tylko z naszego hufca),
  • 50 osobowa reprezentacja wzięła udział w Zlocie „Kielce 2007” z okazji obchodów Stulecia Skautingu,
  • ponad 100 uczestników zlotu w Krakowie.

Nasze projekty sztandarowe to:
– Stacjonarne żeglarskie Obozy Szkoleniowe (nie tylko harcerskie) na hufcowej bazie obozowej w Wenecji oraz kursy śródroczne dla harcerzy naszego Hufca;
– coroczne szkolenia:
• liderów małych grup,
• zarządzanie zasobami ludzkimi,
• praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów,
• kursy na stopnie żeglarskie i motorowodne – żj. i st.j., st.st.mot, szkolenie kadr morskich,
• praca projektami i inne;
– coroczne obozy harcerskie stacjonarne i wędrownicze dla blisko 600 uczestników, pochodzących w większości z dzielnicy Polesie (jednej z dzielnic tzw. enklawy biedy);
– coroczne biwakowe imprezy ogólnopolskie i wojewódzkie:
• Leśne Harce Zastępów (strona zeszłorocznych LHZ),
• Święto Hufca,
• Manewry Wędrownicze,
• Wędrowniczy Złaz Majowy,
• Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Szantowiązałka”,
• Jesienne rejsy morskie Harcerskiego Klubu Wodnego DAL;
– udział w imprezach ogólnoświatowych; między innymi Bożonarodzeniowa Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju”.

O aktualnym programie naszych działań możesz poczytać w zakładce Grupa Programowa oraz śledząc Terminarz.

Polecam również śledzenie AKTUALNOŚCI, w których znajdują się zarówno zapowiedzi działań, jak i relacje z imprez, które organizowaliśmy, bądź, w których braliśmy udział.

Zasady i formy naszej pracy dostosowane są do poszczególnych potrzeb i można się z nimi zapoznać przeglądając zakładki namiestnictw oraz zespołów hufca.

Hufiec posiada własne zaplecze wypoczynku letniego, o czym informacje znajdziesz w zakładkach baz HAL, a także na stronach baz:

Harcerska Stanica Żeglarska WENECJA:
*zakładka,
*http://wenecja.harc.net.pl/

Harcerska Polana STRUŻNICA:
*zakładka;
*www.harcerskapolana.pl

Stanica Harcerska TUCZNO:
*zakładka
*http://tuczno.harc.net.pl

 

********************************************

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania możesz szukać u instruktora ds. obiegu informacji – pwd. Anna Gajda – pod adresem: anna.gajda@zhp.net.pl

Post Author: sy2birak