Konkursy na nowe odznaki

Poniżej przedstawiamy regulaminy konkursów.

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ I WZÓR NOWEJ ODZNAKI DLA STARSZYZNY HUFCA ŁÓDŹ-POLESIE 

 

Celem konkursu jest wyłonienie projektu nazwy i wzoru nowej odznaki dla starszyzny, która będzie przyznawana za działalność na rzecz Hufca ZHP Łódź-Polesie godną szczególnego uznania. 

Członkowie starszyzny (osoby powyżej 21 roku życia, które nie posiadają stopnia instruktorskiego) będą mogły otrzymać odznakę na wniosek przełożonego, jako wyróżnienia za długotrwałe działanie na rzecz hufca lub jego jednostek/zespołów lub jednorazowe zaangażowanie w znaczne wydarzenie w życiu hufca.   

 

ZASADY OGÓLNE 

 1. Udział w konkursie może wziąć każdy członek Hufca Łódź-Polesie.   
 2. Nazwa i wzór odznaki powinny nawiązywać do specyfiki odznaczenia i tradycji Hufca.  
 3. Prace do konkursu należy zgłaszać poprzez formularz. https://forms.office.com/r/Bi20hS5zcJ 
 4. Dopuszczalny format pliku z projektem konkursowym to .jpg lub .pdf 
 5. Zgłoszenia można dokonać jedynie za pośrednictwem maila w domenie @zhp.net.pl. W przypadku osób nieposiadających adresu mailowego w domenie, dopuszcza się złożenie projektu przez przełożonego.  
 6. Każdy zgłaszający może złożyć maksymalnie 3 projekty.  

 

FORMA PROJEKTU GRAFICZNEGO 

 1. Forma projektu jest dowolna. Projekt można wykonać odręcznie lub za pomocą programów graficznych. W przypadku projektów odręcznych należy wykonać skan 
 2. Odznaka może mieć dowolny kształt.  
 3. Projekt można wykonać w skali, podając na rysunku zakładane wymiary rzeczywiste.  
 4. W ocenie będzie brana pod uwagę możliwość przełożenia projektu na wykonanie rzeczywistej odznaki.  
 5. Projekt powinien być wykonany estetycznie.  

 

PRZEBIEG KONKURSU 

 1. Konkurs jest jednoetapowy.  
 2. Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez komendę hufca oraz zespół projektowy ds. wyróżnień i odznaczeń. 

 

TERMINARZ KONKURSU 

 • 27 marca – 10 kwietnia 2021 – zgłaszanie projektów do konkursu 
 • 27 kwietnia 2021 r. – prezentacja zwycięskiego projektu.  

REGULAMIN KONKURSU NA WZÓR ODZNAKI „SUPER DRUŻYNOWEGO” HUFCA ŁÓDŹ-POLESIE 

 

Celem konkursu jest wyłonienie projektu odznaki „Super Drużynowego”. Dotychczas Super Drużynowi otrzymywali dyplom. Chcemy wprowadzić odznakę, która będzie noszona na mundurze.  

Miano „Super Drużynowego” jest wyróżnieniem dla najlepszych drużynowych z każdego namiestnictwa, które przyznawane jest tym drużynowym, którzy w ocenie namiestników wykazali się w  danym roku harcerskim wzorowymi umiejętnościami metodycznymi i programowymi.  

 

 

ZASADY OGÓLNE 

 1. Udział w konkursie może wziąć każdy członek Hufca Łódź-Polesie.   
 2. Odznaka powinna nawiązywać do specyfiki odznaczenia i tradycji Hufca.  
 3. Prace do konkursu należy zgłaszać poprzez formularz. https://forms.office.com/r/gipDBkC5GG 
 4. Dopuszczalny format pliku z projektem konkursowym to .jpg lub .pdf 
 5. Zgłoszenia można dokonać jedynie za pośrednictwem maila w domenie @zhp.net.pl. W przypadku osób nieposiadających adresu mailowego w domenie, dopuszcza się złożenie projektu przez przełożonego.  
 6. Każdy zgłaszający może złożyć maksymalnie 3 projekty.  

 

FORMA PROJEKTU 

 1. Forma projektu jest dowolna. Projekt można wykonać odręcznie lub za pomocą programów graficznych. W przypadku projektów odręcznych należy wykonać skan 
 2. Odznaka może mieć dowolny kształt.  
 3. Projekt można wykonać w skali, podając na rysunku zakładane wymiary rzeczywiste.  
 4. W ocenie będzie brana pod uwagę możliwość przełożenia projektu na wykonanie rzeczywistej odznaki.  
 5. Projekt powinien być wykonany estetycznie.  

 

PRZEBIEG KONKURSU 

 1. Konkurs jest jednoetapowy.  
 2. Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez komendę hufca oraz zespół projektowy ds. wyróżnień i odznaczeń.  

 

TERMINARZ KONKURSU 

 • 27 marca – 11 kwietnia 2021 – zgłaszanie projektów do konkursu 
 • 27 kwietnia 2021 r. – prezentacja zwycięskiego projektu. 

Post Author: Hufiec