Głosuj na poleskich instruktorów!

W plebiscycie instruktorskim Chorągwi Łódzkiej zostało nominowanych aż 3 naszych hufcowych instruktorów! Warto poznać ich sylwetki i oddać na nich swój głos.

Nominowani to:

  • phm. Marta Ignaczak w kategorii KRĄG RADY
  • phm. Aleksandra Górska w kategorii ANTEK CWANIAK
  • phm. Mateusz Cyniak w kategorii WIELKA GRA

W rozwinięciu artykuły prezentujemy sylwetki nominowanych polesiaków.

Zachęcamy do głosowania na stronie: http://www.lodzka.zhp.pl/kamyki2018

phm. Marta Ignaczak

Marta do niedawna była komendantką jednego z największych szczepów w Łodzi, mianowicie Szczepu Harcerskiego „Arsenał” im. A. Kamińskiego, który podczas jej 7-letniej kadencji z 50 osobowego środowiska przekształcił się w ponad 150 osobowy szczep, pracujący we wszystkich pionach metodycznych, łącznie z  Kręgiem Instruktorów i Starszyzny. Druhna Marta w ostatnich latach swojej instruktorskiej służby podejmowała się realizacji różnych zadań nie tylko w szczepie ale i w hufca co sprzyjało rozwojowi budowanej przez nią wspólnoty instruktorskiej. Jako opiekun prób, szefowa zespołów i mentor przykłada dużą uwagę do indywidualnego rozwoju podopiecznych. Z dużą uwagą i dbałością opiekuje się probantami zarówno na stopnie wędrownicze jak i harcerskie. Dużą uwagę przyłożyła do wychowania swojego następcy na funkcję komendanta szczepu, dzięki czemu budowane przez nią środowisko może dalej sprawnie funkcjonować.

phm. Aleksandra Górska

Ola przez okres trzech lat prowadziła 137 ŁDH „Sosny”. Podczas swojej kadencji, drużyna zdobyła bardzo dużo osiągnięć, m.in złote, najwyższe miano oceniające pracę jednostki na tle hufca. W zeszłym roku Ola została objęta mianem najlepszej drużynowej w hufcu o czym świadczy stan jednostki, w której wypracowała prężnie działającą obrzędowość, uczenie w działaniu, pracę z prawem harcerskim, systematyczne zdobywanie stopni adekwatnych do wieku, prawidłowe umundurowanie itp. Od kilku lat Ola działa w hufcowym ZKK, w którym zdążyła już zorganizować kilka kursów przewodnikowskich, drużynowych, podharcmistrzowskich oraz kurs dla przybocznych. Druhna od trzech miesięcy prowadzi namiestnictwo harcerek „Ogród” dbając m.in o cechy i elementy pracy metodycznej jak i budujący, inspirujący oraz stymulujący program. Ola przyczyniła się również do współorganizacji konferencji hufcowej „dobre hufce, dobre praktyki”. Zdobyła także Brązową Odznakę Kadry Kształcącej.

 

phm. Mateusz Cyniak

Druh Mateusz jest osobą, która bardzo przywiązuje wagę do patriotyzmu nie tylko podczas pracy instruktorskiej, ale także prywatnie, na co dzień. Od ponad trzech lat jest instruktorem do spraw promocji w szczepie, gdzie dba o systematyczne informowanie o świętach narodowych, ważnych wydarzeniach na fp szczepu harcerskiego „Arsenał”. Mateusz także organizuje wiele konkursów, podczas których nagradza zwycięzców gadżetami patriotycznymi z IPNu. Sam dwa lata temu pozyskał sponsora szczepu jakim jest właśnie IPN, który m.in wspomógł nas materialnie podczas organizowanej gry botanicznej szczepu. Mateusz jest zawziętym patriotą oraz drużynowym 13 ŁDW „Nieprzemakalni”, która w tym roku realizowała akcję bohater. Dzięki temu druhowi członkowie wcześniej wspomnianej jednostki odbyli biwak do Sanoka, gdzie urodził się Jan Łożański ps. „Orzeł” – przyszły bohater drużyny. Dzięki służbie przy grobie Łożańskiego, spotkaniu z jego rodziną, która opowiedziała nam o nim przekazując zdjęcia z albumów rodzinnych oraz jeden z niewielu egzemplarzy książek o tym człowieku, co było częścią akcji bohater. Momentem kulminacyjnym tej akcji było zorganizowanie przez Mateusza obozu wędrownego z Łodzi do Budapesztu. Celem obozu było uczczenie 100 lecia Niepodległości przez Polskę, jak i naszego bohatera drużyny, odbycie takiej samej trasy, jaką przechodził „Orzeł” za życia będąc kurierem.

 

Zachęcamy do głosowania na stronie: http://www.lodzka.zhp.pl/kamyki2018

Post Author: Hufiec