Café po-lesie – Instruktorskie spotkania

W imieniu Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Łódź-Polesie RADA PUCHACZY zapraszamy Was na comiesięczne spotkania dla instruktorów.

PO CO?
Chcemy zaprosić instruktorów do wspólnych rozmów na ważne dla całej organizacji tematy. Zachęcać tym do spojrzenia szerzej, niż z perspektywy własnego środowiska oraz inspirować do podejmowania działań w odpowiedzi na poruszane problemy.
Rozmowy planujemy prowadzić przy kawie/herbacie/ciastach 🙂 

DLA KOGO?
Dla chętnych instruktorów z minimum otwartą próbą podharcmistrzowską.

KIEDY?
Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 5.11.2018 w godzinach 18:30-20:30 w siedzibie hufca.

NAJBLIŻSZY TEMAT?
Co to znaczy być patriotą w 2018? Czym jest patriotyzm w niepodległej Polsce? Jak wychowanie harcerskie może i powinno wpływać na kształtowanie się postawy obywatelskiej harcerzy i instruktorów? Jakie dziś wyzwania przed nami stawia zobowiązanie do służby Polsce całym życiem?
#pariotyzm #niepodległa #patriotyzm_2018

Post Author: Michalina Andrzejczyk