Skrócony dyżur księgowości Hufca w czwartek 17 maja

Czuwaj!

W czwartek 17 maja (trzeci czwartek miesiąca) druhna Weronika z księgowości obecna będzie w hufcu wyjątkowo w godzinach 17-18. Wtedy też będzie można dokonywać wpłat oraz pobierać i rozliczać zaliczki.

Jeśli ktoś nie może się pojawić w tych godzinach, a potrzebuje wziąć z hufca zaliczkę, prosimy by zgłosił się wcześniej do druhny Weroniki (biuro.lodzpolesie@zhp.net.pl; 509 447 703) i uprzedził, że przyjdzie po 18. Wtedy zaliczkę wyda dh. Magda Dąbkowska obecna w hufcu od 18 do 20. Bez uprzedzenia nie będzie możliwości pobrania zaliczki.

Post Author: Michalina Andrzejczyk