“Delegaci na Zjazd Chorągwi wybrani”

23 czerwca spotkaliśmy się na Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca. Uczestnicy zjazdu zgromadzili się z kilkunastominutowym opóźnieniem w budynku hufca. Komendantka hufca, hm. Agnieszka Rytel powitała gości, następnie przeszliśmy do obrad. Pod wodzą przewodniczącego Zjazdu, pwd. Rafała Lewonowskiego oraz Wiceprzewodniczącego, phm. Tomasza Jachimka, przy udziale phm. Dobromira Gierańczyka, pełnomocnika Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP Zjazd obradował sprawnie i bez nieporozumień.  

 

Zadaniem Zjazdu było wybranie 4 delegatów. W głosowaniu tajnym, spośród pięciu chętnych kandydatów wybrano czterech, którzy uzyskali największa liczbę głosów: 

  • hm. Magdalena Dąbkowska – 28 głosów;
  • hm. Katarzyna Kurowska – 32 głosy;
  • pwd. Rafał Lewonowski – 20 głosów;
  • phm. Dorota Łapińska – 28 głosów.

Na delegatach spoczywa ważny obowiązek reprezentowania społeczności najsilniejszego miejskiego hufca łódzkiej chorągwi. Zgodnie deklarowali chęć dobrego przygotowania się do jesiennego zjazdu chorągwi, który nie tylko ma ocenić pracę odchodzącej komendy, ale także nakreślić cele i zadania na kolejne lata działania łódzkiego harcerstwa. Na zakończenie Zjazdu zgromadzeni zawiązali krąg i odśpiewali „Bratnie słowo”.

 

Następnie wszyscy spotkali się ponownie, częściowo już bez mundurów, przed hufcem. Tam odbyło się tradycyjne grillowisko na zakończenie roku harcerskiego. Spośród 76 uprawnionych w zjeździe uczestniczyło zaledwie 40 osób. Nie zabrakło jednak ani drużynowych, ani też instruktorów z większym stażem, w tym hm. Bronka Kubiaka, który nie opuszcza żadnych ważnych wydarzeń hufca, mimo kłopotów zdrowotnych. Ważne dyskusje podjęte podczas obrad Zjazdu, były kontynuowane przy przekąsce. Nadarzyła się kolejna okazja, by rozmawiać w gronie instruktorskim o sukcesach i wyzwaniach stojących przed łódzkim harcerstwem, ale też porozmawiać o planach na tegoroczny HAL. 

 

Zachęcam do obejrzenia zdjęć w galerii foto hufca.

hm. Magdalena Suchan

członkini komendy hufca
protokolantka zjazdu
 
foto: pwd. Piotr Wojtaszek
 

Post Author: Magdalena Suchan