80 rocznica śmierci Władysława Jasińskiego “Jędrusia”

80 lat temu, w Trzciance-Kolonia koło Osali zginął Władysław Jasiński ,,Jędruś”, legendarny bohater, twórca i dowódca oddziału partyzanckiego ,,Jędrusie”, działającego na Kielecczyźnie. 

Przedstawiciele Kręgu Instruktorów i Starszyzny „Jędrusie” wzięli udział w rocznicowych uroczystościach, zorganizowanych z inicjatywy Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – Zamku Tarnowskich oraz strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2002 im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie”. 

W budynku Muzeum wysłuchaliśmy wykładu dr hab. Tadeusza Zycha – dyrektora muzeum i autora najnowszej książki – „Pierwsi po ,,Hubalu” ,,Odwet-Jędrusie” 1939-1945”. 

Podczas uroczystości na Placu Tysiąclecia w Tarnobrzegu rekruci wstępujący do jednostki złożyli przysięgę, odczytany został Apel Poległych. Władze – prezydent miasta Tarnobrzega, starosta tarnobrzeski, burmistrz Koprzywnicy, harcerze z hufca Tarnobrzeg, uczniowie szkół, których bohaterami są ,,Jędrusie” oraz mieszkańcy złożyli pod pomnikiem symboliczne kwiaty i zapalili znicze. 

Odwiedziliśmy też miejsca pamięci – mogiłę ,,Jędrusiów” w Sulisławicach, gdzie pochowany został Władysław Jasiński a także Trzciankę-Kolonia, gdzie 9 stycznia 1943 r. zginął Władysław Jasiński ,,Jędruś”. Wraz z nim zginęli ,,Antoni” Antoni Toś i ,,Polikier” Marian Gorycki z Koprzywnicy. Byliśmy także na grobie Tadeusza Szewery – pisarza, dziennikarza, radiowca, pisarza i ,,Jędrusia”.

hm. Lech Margiel

Post Author: Wera