80. rocznica przejścia ZHP do konspiracji – utworzenia Szarych Szeregów

27 września 1939 r. ZHP przeszło do konspiracji, a co za tym idzie utworzone zostały Szare Szeregi, czyli konspiracyjne harcerstwo podczas II Wojny Światowej. W 2019 roku obchodzimy rocznicę tych wydarzeń i wspominamy tych, którzy służyli w Szarych Szeregach, niejednokrotnie poświęcając swoje własne życie. Cześć ich pamięci i wszystkim Druhnom i Druhom pełniących służbę Ojczyźnie w Szarych Szeregach!

27 września 1939 roku Związek Harcerstwa Polskiego przeszedł do podziemia i zaczął prowadzić pracę konspiracyjną pod kryptonimem „Szare Szeregi”. Nazwa ta stała się kryptonimem harcerstwa czasów wojny, w zbiorowej pamięci łącząc dziedzictwo Pogotowia Harcerek, czyli „Związku Koniczyn”, a później „Bądź gotów!”, z pracą Organizacji Harcerzy. Harcerze stanęli wówczas do nowej służby, oddając swoje życie za Ojczyznę. Dziś obchodzimy 80. rocznicę tego wydarzenia. Nie pozwólmy nigdy zapomnieć o tak ważnym wydarzeniu.

To na nas, kolejnych pokoleniach należących do ruchu harcerskiego, spoczywa obowiązek pielęgnowania pamięci o tamtych wydarzeniach i o tamtych ludziach – bohaterach, którzy niejednokrotnie ponieśli najwyższą ofiarę w służbie Polsce.

Zwracamy się więc do Was z apelem, abyście o nich pamiętali realizując harcerskie działania. To ważne, aby Szare Szeregi były dla nas, i w nas,  żywym symbolem i przykładem harcerskiej służby. Niech to nie będzie jedynie zaliczenie punktu na stopień – niech to będzie piękne, potrzebne i ciekawe działanie, które sprawi, że Ci którzy przyjdą po nas nadal będą mieli w pamięci i w sercach Szare Szeregi oraz ich bohaterską służbę.

Komenda Hufca ZHP Łódź-Polesie

Post Author: hm. Tomasz Jachimek