Seminarium programowo-kształceniowe w Załęczu

Tylko tydzień został na zgłoszenie się do udziału w Seminarium kształceniowo-programowym w Załęczu. Zgłoś się i weź udział w dyskusji dotyczącej kształtu naszej organizacji! Więcej szczegółów poniżej lub na stronie: https://seminariumzalecze.zgloszenia24.pl

W programie m. in.:

 • Konferencja przed 40. Zjazdem ZHP phm. Łukasz Woźniak
  Będzie to szansa do podsumowania realizacji strategii i dyskusji nad projektem nowej. Ponadto pochylimy się nad propozycjami uchwał, aby odpowiedzieć na pytanie, czy te pomysły są dla nas jako społeczności chorągwi.

 

 • Spotkanie delegatów przed 40. Zjazdem ZHP hm. Katarzyna Kurowska
  Spotkanie robocze dla Delegatów CHŁ na 40 Zjazd ZHP. To czas by delegacie w swoim gronie mogli przeanalizować otrzymane dokumenty przed zjazdem, dotrzeć do instruktorów oraz zebrać opinie i wnioski na Zjazd ZHP.

 

 • Weekend metodyczny hm. Agnieszka Rytel
  Jaka to dobra drużyna? Taka pracująca metodą harcerską! Czy dbamy o to wspierając drużynowych w naszych hufcach? Czy staramy się zaszczepić metodę w programie drużyn, szczepów i hufca? Czy wszyscy rozumiemy metodę na pewno tak samo? Zapraszamy na Metodyczny weekend w Załęczu Wielkim. Będziemy doświadczać metody na własnej skórze, gdyż nie ma lepszego sposobu na pracę nią niż pośrednie działania. Skupimy się na tym czym metoda jest, ale nie powierzchownie, postaramy się sięgnąć do głębi, tak po instruktorsku. Popracujemy w terenie, porozmawiamy o tym jak wesprzeć drużyny w realizowaniu metody i harcerskiego ideału wychowawczego, zaplanujemy działania dla naszych hufców, spojrzymy co planowana strategia mówi o działaniu metodą i jak chce wspierać pracę drużyn, zatrzymamy się na chwilę nad ciągiem wychowawczym. Zapraszam wszystkich instruktorów, którzy chcą pracować z tym arcyciekawym i ważnym tematem, niezależnie od funkcji jakie pełnią w hufcach, szczepach i drużynach.

 

 • Praca z trudną młodzieżą hm. Hanna Radziszewska
  Dlaczego praca z młodzieżą jest trudna, a może to młodzież jest dzisiaj trudna? Zapraszamy instruktorów komend hufców, funkcyjnych szczepów i drużynowych na cykl warsztatów i spotkań ze specjalistami zajmującymi się “trudną młodzieżą”. Zastanowimy się nad powodami nieakceptowanych społecznie zachowań młodych ludzi, ich biernością, konsumpcyjnością, życiem dniem codziennym. Poznamy skutki powyższych zachowań prowadzących do wykluczenia, uzależnień, podejmowania nadmiernego ryzyka, a nawet prób samobójczych. Zastanowimy się, czy możemy choć trochę to zmienić

 

 • Bezpieczeństwo w harcerskiej pracy hm. Magdalena Kołodziejska
  Czy potrzebne jest BHP w ZHP? Jak zorganizować bezpieczny obóz, rajd, biwak, jak przygotować bazę obozową, żeby nie stwarzała zagrożenia dla uczestników wypoczynku, jak się zachowywać podczas sytuacji kryzysowych, bezpieczeństwo p-poż, odpowiedzialność prawna, zagrożenie substancjami psychoaktywnymi)

 

 • Seniorzy w akcji – Spotkanie szefów kręgów hm. Anna Jakubowska-Rapkiewicz
  Spotkanie dla szefów kręgów seniorów, podczas którego seniorzy będą mogli wymieniać swoje doświadczenia.

 

 • Elementy wspólne dla wszystkich bloków:
  piątek: niespodzianka oraz kolejna edycja Chorągwianych Śpiewanek
  sobota: debata z kandydatami na funkcję Przewodniczącego ZHP oraz Naczelnika ZHP, udział w Załęczańskiej Kawiarence
  niedziela: zakończenie Seminarium, rozdanie zaświadczeń i certyfikatów

 

[download-attachment id=”2156″ title=”Metodyczny-weekend”]

Post Author: michal.waclawski