Nowy termin Zbiórki Wyborczej

Zbiórka Wyborcza Okręgu nr 1 na podstawie RL. 3/2017 Komendatki Chorągwi Łódzkiej ZHP z dn. 30.01.2017 odbędzie się

21.02.2017 r. o godz. 18:00
w SP nr 37 przy ulicy Szpitalnej 9/11 w Łodzi

Lista delegatów znajduje sie w rozkazach: RL. 1/2017 i RL. 2/2017. Rozkaz komendantki chorągwi do pobrania stąd: LINK

phm. Tomasz Jachimek
członek komendy hufca

Post Author: sy2birak