Namiestnictwo Zuchowe

NAMIESTNICTWO ZUCHOWE "BIEDRONY"

Namiestnictwo Zuchowe BIEDRONY jest metodycznym ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z gromadami zuchowymi i trzymającym pieczę nad nimi oraz dbającym o ich rozwój metodyczny.

KADRA NAMIESTNICTWA

phm. Martyna STUDNICKA – namiestniczka zuchowa

phm. Weronika SKRZYPEK

pwd. Katarzyna POLIT

pwd. Justyna SYKUŁA

GROMADY NAMIESTNICTWA

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM