Namiestnictwo Wędrownicze

NAMIESTNICTWO WĘDROWNICZE

Namiestnictwo Wędrownicze jest ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z drużynami wędrowniczymi i trzymającym pieczę nad nimi. Namiestnictwo dba także o rozwój wędrowniczy członków hufca, niezrzeszonych w drużynach wędrowniczych.

KADRA NAMIESTNICTWA

phm. Piotr Wojtaszek – namiestnik wędrowniczy

pwd.  Kacper Rembowski

phm. Mateusz Cyniak

DRUŻYNY NAMIESTNICTWA

  • 13 ŁDW "Nieprzemakalni" - SH Arsenał – drużynowa pwd. Agnieszka Kucińska
  • 47 ŁWDW im. Leonida Teligi - S im. Romualda Traugutta – drużynowy HO Adam Plicha
  • 61 ŁDW "Nieprzemakalni" - SH Żywioły – drużynowy phm. Wojciech Leszczyński
  • 75 ŁWDW "Nord" - SDW im. Leonida Teligi – drużynowa phm. Małgorzata Ulowska

PATROLE WĘDROWNICZE

  • Szczep "Żywioły" – sam. Wiktoria Janicka

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM