Namiestnictwo Wędrownicze

NAMIESTNICTWO WĘDROWNICZE

Namiestnictwo Wędrownicze jest ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z drużynami wędrowniczymi i trzymającym pieczę nad nimi. Namiestnictwo dba także o rozwój wędrowniczy członków hufca, niezrzeszonych w drużynach wędrowniczych.

KADRA NAMIESTNICTWA

phm. Piotr Wojtaszek - namiestnik wędrowniczy

phm.  Sylwia Kacprzak

pwd.  Kacper Rembowski

DRUŻYNY NAMIESTNICTWA

  • 13 ŁDW "Nieprzemakalni" - SH Arsenał - drużynowy pwd. Mateusz Cyniak
  • 47 ŁWDH im. Leonida Teligi - S im. Romualda Traugutta - drużynowy HR Bartłomiej Szostek
  • 61 ŁDW "Nieprzemakalni" - SH Żywioły - drużynowy - phm. Michał Werner
  • 75 ŁWDW "Nord" - SDW im. Leonida Teligi - drużynowa phm. Małgorzata Palczewska

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM