Namiestnictwo Wędrownicze

NAMIESTNICTWO WĘDROWNICZE

Namiestnictwo Wędrownicze jest ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z drużynami wędrowniczymi i trzymającym pieczę nad nimi. Namiestnictwo dba także o rozwój wędrowniczy członków hufca, niezrzeszonych w drużynach wędrowniczych.

KADRA NAMIESTNICTWA

phm. Piotr Wojtaszek – namiestnik wędrowniczy

pwd.  Kacper Rembowski

phm. Mateusz Cyniak

DRUŻYNY NAMIESTNICTWA

PATROLE WĘDROWNICZE

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM